SearchSearch 

language?

Pro Member Chief Captain
Matthew Shope (mypilot) Chief Captain

What language is this? I don't need it translated.

Pogodbenice te konvencije

se zavedajo Å¡kodljivega vpliva, ki ga imajo na zdravje ljudi in na okolje določene nevarne kemikalije in pesticidi v mednarodni trgovini,

se sklicujejo na ustrezne določbe Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria in na 19. poglavje Agende 21 o "Okolju primernem ravnanju s strupenimi kemikalijami, v kar je vključeno tudi preprečevanje nezakonitega mednarodnega prometa s strupenimi in nevarnimi izdelki",

4 Responses

Pro Member First Officer
amermel First Officer

I looked and it's slovenian

Pro Member Site Admin
Fly Away Simulation (Flyaway) Site Admin

Looks Polish...

Pro Member First Officer
amermel First Officer

i looked on a website called http://www.faganfinder.com/translate and it said it was slovian.

Pro Member Chief Captain
Matthew Shope (mypilot) Chief Captain

Thanks! 😀

All times are GMT Page 1 of 1

Related Questions