Fly Away Simulation
SearchSearch 

language?

Pro Member Chief Captain
Matthew Shope (mypilot) Chief Captain

What language is this? I don't need it translated.

Pogodbenice te konvencije

se zavedajo škodljivega vpliva, ki ga imajo na zdravje ljudi in na okolje določene nevarne kemikalije in pesticidi v mednarodni trgovini,

se sklicujejo na ustrezne določbe Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria in na 19. poglavje Agende 21 o "Okolju primernem ravnanju s strupenimi kemikalijami, v kar je vključeno tudi preprečevanje nezakonitega mednarodnega prometa s strupenimi in nevarnimi izdelki",

Pro Member First Officer
amermel First Officer

I looked and it's slovenian

Pro Member Site Admin
Fly Away Simulation (Flyaway) Site Admin

Looks Polish...

Pro Member First Officer
amermel First Officer

i looked on a website called http://www.faganfinder.com/translate and it said it was slovian.

Pro Member Chief Captain
Matthew Shope (mypilot) Chief Captain

Thanks! Very Happy

All times are GMT Page 1 of 1 You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Related Topics